Fyringsolie på afbetaling

kristian ole rørbye2

Af Kristian Ole Rørbye

Opdateret:

Leder du efter et sted, hvor du kan købe fyringsolie på afbetaling? Så er du havnet det rette sted. Herunder får du et overblik over de shops, der tilbyder, at du kan købe fyringsolie på afbetaling.

Hvis du bor langt væk fra den kollektive varmeforsyning, som oftest består af biogas- eller fjernvarmeanlæg, er der stor sandsynlighed for, at du har et oliefyr. Et oliefyr bruger fyringsolie til at generere varme, og særligt i vintermånederne er det vigtigt, at du har rigeligt på lager.

En af de helt klare fordele ved at købe fyringsolie på afbetaling er, at du er sikker på, at du altid har råd til fyringsolie – også selvom det er sidst på måneden. På den måde ved du, at du altid kan opvarme din bolig.

Hvilke shops tilbyder fyringsolie på afbetaling?

Fyringsolie er på mange måder et nicheprodukt, som ikke sælges i lige så stor stil som andre forbrugsprodukter. Interessen for både fyr og fyringsolie er dog steget markant indenfor de seneste år, fordi det er en nem og driftsikker varmekilde.

Samtidig er det blevet en mere miljøvenlig varmekilde, end det tidligere har været tilfældet, hvilket også har øget interessen for oliefyr. Selvom interessen er steget, er fyr og fyringsolie dog slet ikke lige så udbredt som andre varmekilder.

Dog er det alligevel muligt at finde forhandlere, der tilbyder fyringsolie på afbetaling, så du ikke bliver ladt i stikken, hvis du er en af dem, der opvarmer boligen med et oliefyr. Se overblikket over shops, hvor du kan få fyringsolie på afbetaling, herunder.

Køb fyringsolie på afbetaling hos følgende shops:

Hvorfor købe fyringsolie på afbetaling?

Når du har et oliefyr, er det essentielt, at du har fyringsolie til at fyre op med, da fyret ellers ikke kan generere varme. Du risikerer derfor, at dit fyr pludselig ikke kan opvarme boligen – og har du ikke mere fyringsolie, er der ikke meget at gøre, andet end at købe mere.

Det kan dog hurtigt ende med at blive en udfordring, hvis der ikke er overskud i budgettet til det, og det er her fyringsolie på afbetaling kommer ind i billedet. Når du køber fyringsolie eller bare olie på afbetaling, kan du være sikker på, at du altid har råd til at opvarme din bolig.

Der findes naturligvis bedre løsninger end at købe fyringsolie på afbetaling, men hvis det kniber med økonomien, er det en attraktiv mulighed for at sørge for, at du kan holde gang i fyret. I mange tilfælde vil det også være billigere, hvis alternativet er, at du skal opvarme boligen med en el-radiator eller en lignende varmekilde.

Hvad er fyringsolie?

Fyringsolie er et produkt, der fremstilles af råolie. Det er et raffineret produkt, hvilket vil sige, at det er renset for urenheder, så det kan bruges i eksempelvis et oliefyr. På den måde er du sikker på, at hverken fyret eller tanken bliver beskadiget, fordi der er urenheder i olien.

I den vestlige verden fremstilles råolie i langt de fleste tilfælde på et raffinaderi. I Danmark er de to største raffinaderier ejet af henholdsvist Shell og Statoil. Raffineringen af olie sker ved at adskille de forskellige molekyler i olien efter de gastyper, som efterspørges af markedet.

De mest efterspurgte gastyper i Danmark er:

  • Benzin
  • Fyringsolie
  • Jetbrændstof
  • Dieselolie

Raffineringen foregår ved, at råolien destilleres, hvorefter den opvarmet, hvorefter urenheder og andre materialer adskilles fra olien. Det sker, når olien koger, da det gør det lettere at adskille gastyperne fra hinanden.

Læs også: Træpiller på afbetaling

Hvilke fordele er der ved fyringsolie?

Der er en lang række fordele ved fyringsolie, selvom det igennem tiden har været en udskældt form for brændsel. Fyringsolie har dog en høj ydeevne, hvilket betyder, at du hurtigere opnår varme end eksempelvis ved brug af naturgas eller elektricitet.

Olie kan brænde op til 400 grader varmere end begge førnævnte varmekilder, hvorfor det er særdeles velegnet til opvarmning af boliger og bygninger. Samtidig er prisen langt lavere end elektrisk opvarmning, hvorfor du kan spare mange penge, hvis du udskifter dine el-radiatorer til et oliefyr.

Gennem de seneste år har fyringsolie gennemgået en stor forbedring, så det i dag er langt mindre belastende for miljøet, end det var tilfældet før i tiden. Med et moderne oliefyr har du mulighed for at få langt mere ud af din olie, så du kan spare penge, samtidig med at du mindsker dit CO2-aftryk.

Få mere ud af fyringsolien ved at udskifte det gamle oliefyr

Hvis du har et oliefyr af ældre dato, kan du med fordel overveje at udskifte det til et nyt. Først og fremmest, fordi du opnår store besparelser, når du udskifter dit gamle oliefyr med et, der er nyere. Du kan samtidig få tilskud på mange tusinde kroner, når du udskifter dit oliefyr, hvis det er af ældre dato.

Læs også: varmepumpe på afbetaling

Når du skifter til et nyt oliefyr, vil fyringsolien brænde langt bedre, hvorfor du får mere ud af din fyringsolie – hvilket er en stor fordel, hvis du ofte ender med at købe fyringsolie på afbetaling, fordi det brænder for hurtigt.

Et nyt oliefyr kan være med til at reducere dit varmeforbrug betragteligt. Faktisk kan du spare omkring 30 %, hvis du skifter fra et ældre oliefyr til et nyt, hvorfor du ikke bare skåner din pengepung, men også miljøet.

Hvilke former for fyringsolie findes der?

Før i tiden har det været vanskeligt at undgå de mange ulemper, der kan være ved brændstoffer som eksempelvis fyringsolie. Fyringsolie af ældre dato har et højt indhold af svovl, hvorfor det dannede svovldioxid og svovltrioxid, når det blev afbrændt.

Dette er især skadeligt for træer og skove, hvorfor oliefyr historisk set har udgjort en stor fare for klimaet. Heldigvis er det dog ikke tilfældet længere, selvom du stadig kan få fyringsolie til lavpris, som ikke just skåner miljøet.

Der skelnes mellem følgende former for fyringsolie:

  • Traditionel fyringsolie
  • Luksus fyringsolie

Begge former for fyringsolie har et lavt svovlindhold, så miljøet bliver skånet, når det anvendes, hvis man sammenligner med blot få år tilbage i tiden. Dog har luksusudgaven af fyringsolie et tilsætningsstof, som minimerer aske og sod, ligesom det beskytter dit oliefyr mod rust.

Før du bestiller fyringsolie, bør du derfor overveje, hvad dit behov er. Hvis du udelukkende har behov for almindelig fyringsolie til opvarmning, fordi du har et oliefyr af ældre dato, kan du lige så godt investere i den traditionelle udgave.

Har du derimod et nyere fyr, som du ønsker at beskytte mod rust, og som du samtidig ønsker at minimere rensningen af, bør du bruge luksusudgaven. Når du vælger luksusudgaven, vil du samtidig opleve, at du får mere for pengene, fordi fyringsolien har en mere optimal forbrændingsevne.

Se også: Brændeovn

Photo of author

OM Kristian Ole Rørbye

Med over et årtis erfaring i afbetalingsbranchen og grundlæggelsen af denne platform i 2015, har jeg dedikeret mig til at hjælpe forbrugere som dig med at navigere i det komplekse landskab af afbetalingsmuligheder.