Betal med girokort

kristian ole rørbye2

Af Kristian Ole Rørbye

Når det kommer til betaling af varer på danske webshops, er der i dag et væld af muligheder. En af mulighederne er blandt andet girokort. Det er ikke så anvendt en metode til brug på webshops, da det i langt højere grad hører elregninger og varmeregninger til.

Ikke desto mindre er muligheden for at betale med girokort dog stadig til stede hos et mindre udvalg af danske netbutikker, hvorfor det er noget, du godt kan benytte dig af, hvis det er det, du foretrækker.

Hvorfor betale med girokort hos danske webshops?

Med de mange muligheder der i dag er for betaling hos webshops, kan det være svært at gennemskue, hvorfor man som forbruger skal begynde at benytte sig af betal med girokort i stedet.

Det er der dog nogle gode grunde til:

  • Du undgår snyd. Hvis du shopper hos en dansk netbutik og vælger at betale med girokort, kan du i højere grad undgå at blive snydt. Det forholder sig sådan, fordi girokortet bliver vedlagt ordreforsendelsen. Det betyder, at du ikke skal sende varerne, før de er modtaget. Du undgår derfor at bekymre dig om, hvorvidt dine varer fremsendes.
  • Du får længere betalingstid. Når du betaler med girokort, skal du som sagt ikke betale, før du har modtaget dine varer. Alene det giver dig længere betalingstid, ligesom der ved nogle girokort også tillægges en længere betalingstid. Det er en fordel, hvis du ikke har pengene nu, men ved, at du har dem om få dage.

Hvilke typer af webshops tilbyder betaling med girokort?

Som tidligere nævnt er dette ikke så udbredt en betalingsmetode længere. Derfor er det også kun typisk tøjbutikker, der benytter sig af denne betalingsmetode. Det giver god mening for dem, da det giver deres kunder mulighed for at prøve tøjet på, inden de betaler for det.

Det er en service, som i højere grad bliver efterspurgt, da det er svært på forhånd at vide, hvordan tøjet sidder. Ved at tilbyde det på denne måde med girokort som betalingsmiddel, kan det derfor være med til at overbevise en potentiel kunde om at handle hos netop dem. Det er smart!

Hvis du derfor gerne vil undgå at købe tøj på nettet, som du skal sende retur for først derefter at modtage refundering, er køb og betal med girokort løsningen for dig. Så undgår du frustrationer og ventetid på, at dine penge kommer tilbage på kontoen igen.

Hvad skal man være opmærksom på ved køb og betal med girokort?

For de webshops der tilbyder betaling med girokort, er det en noget mere omfattende og besværlig betalingsproces. Det giver også dig som kunde en længere kredittid, hvorfor det som oftest ikke er gratis at benytte sig af muligheden.

Læs også: Hvor meget må man tjene ved siden af SU

Når du vælger køb og betal med girokort, kan du derfor godt forvente, at der bliver pålagt et gebyr. Hvor stort det gebyr er, varierer fra netbutik til netbutik, da de selv må fastsætte gebyret.

Du kan derfor komme til at betale alt lige fra 10 kroner og helt op til 50 kroner ved de netbutikker, der opkræver mest for denne service. Når du derfor anvender denne service, skal du være opmærksom på gebyret.

Ellers er der intet at være opmærksom på eller bekymre sig over ved at benytte sig af betal med girokort. Det er nemt og enkelt – og vil du som sagt gerne prøve noget tøj på, inden du betaler for det, er det en ret god løsning for dig at bruge.

Photo of author

OM Kristian Ole Rørbye

Med over et årtis erfaring i afbetalingsbranchen og grundlæggelsen af denne platform i 2015, har jeg dedikeret mig til at hjælpe forbrugere som dig med at navigere i det komplekse landskab af afbetalingsmuligheder.